Vědecká knihovna (7. A, B)

V pátek, dne 9. 6. 2017 navštívili žáci 7AB, kteří se učí německý jazyk Vědeckou knihovnu, kde mohli zhlédnout výstavu o německých městech. Součástí výstavy byly pracovní listy, které žáci ve skupinkách vypracovávali a doplňovali dané informace. Skupina žáků, která se učí ruskému jazyku, absolvovala prohlídku různých částí knihovny a mohla si prohlédnout nejstarší dochované knihy a historické poklady. Po prohlídce jsme se odebrali do centra města, kde žáci navštívili Infocentrum a zjišťovali možnosti prohlídek města v cizích jazycích, všímali si turistických skupin, které nemluvili českým jazykem a různých cizojazyčných nápisů na budovách kolem. Dále měli za úkol zjistit názvy knihkupectví, ve kterých lze zakoupit cizojazyčnou beletrii i učebnice pro výuku cizích jazyků.