Veletrh sportu (7. A, B)

V pátek 23. 6. se žáci 7. A a 7. B vypravili po druhé vyučovací hodině do blízkého parku, kde se konal Veletrh sportu. Pavilon A a celé jeho okolí bylo zaplněno různými stánky, kde nejrůznější sportovní kluby prezentovaly svou činnost, žáci měli možnost vyzkoušet si i netradiční sportovní aktivity a mnozí si i vybrali budoucí zájmovou činnost.