Adaptační soustředění 6.B

Začátek týdne byl pro žáky 6. B ve znamení her, soutěží a aktivit, které měly přispět k navázání přátelských vztahů ve třídě, k seznámení s novými spolužáky a třídní učitelkou, stmelení kolektivu a navození pozitivního klimatu ve třídě. Uskutečnilo se totiž adaptační soustředění. Musíme říct, že za tyto dva dny toho stihli šesťáci opravdu hodně, zahráli si seznamovačky a ledolamky, velké běhací člověče nezlob se na hřišti, v tělocvičně sociometrické řady, kalkulačku, vytvářeli třídní mandalu, vyzkoušeli si své malířské umění, zručnost a obratnost při aktivitách s kelímky a míčky, vydali se na noční pochod školou a ti nejodvážnější si zahráli půlnoční schovku v prostorách školy. Vysílení všemi aktivitami se uložili ke spánku ve školní knihovně. Ráno po vydatné společné snídani na ně čekalo běhací pexeso, vytváření příběhu podle obrázků a další aktivity podporující vzájemnou spolupráci a efektivní komunikaci.
A jak hodnotili adapťák samotní žáci? „Bylo to super, skvěle jsme si to užili, poznali jsme nové spolužáky, stmelili jsme, vzájemně jsme si všichni pomáhali, byla zábava“ a hlavně se shodli na tom, že „by chtěli další adapťák“.
Takže můžeme s klidným srdcem říci, že adapťák splnil svůj cíl a velké díky patří Báře, Honzovi z Odrazu a paní tř. učitelce Hedrichové.