„NUDNÁ ČÍSLA“ pro 7. B

Matematika je věda, aaaale my jsme si řekli, že z ní dělat vědu nebudeme 😊 Proto jsme se vydali na zcela netradiční opakování učiva šestého ročníku do olomoucké Pevnosti poznání. Zde si pro nás studenti připravili výukový program „Nudná čísla“ aaaaa my jsme se rozhodně nenudili. Pomocí her, hádanek a řešení úloh ve skupinách jsme si oprášili učivo o prvočíslech a nejen to. Pohráli jsme si, nasmáli jsme se a bylo nám spolu báááječně. Využili jsme i možnosti vyzkoušet si interaktivní exponáty pro rozvoj logického myšlení. Aaaaa ještě jsme ani neskončili a již jsme plánovali, kdy se sem opět příště podíváme. Naše první společná akce v tomto školním roce se nám vydařila 🙂