Podzimní vycházka (6. B)

Dnešní den jsme se rozhodli strávit na čerstvém vzduchu a pokračovat ve stmelujících aktivitách z adapťáku, a proto jsme se vydali se na přírodovědnou vycházku podzimní krajinou. Úspěšně jsme dojeli autobusem do Radíkova, vyšlápli kopec k radíkovské věži a odtud dál pokračovali na Sv. Kopeček. Během cesty jsme si zahráli různé hry na spolupráci a efektivní komunikaci v týmu, vyzkoušeli si taktické a sportovní dovednosti, zahráli si fotbálek, ringo, vydováděli se na dětském hřišti a při tom všem jsme si užili plno legrace a zábavy. V cíli naší cesty samozřejmě nemohlo chybět vydatné občerstvení u stánků, které završilo naše podzimní putování.