Vánoční turnaj – florbal

Jako každý rok i letos se konal vánoční turnaj, ve kterém se soutěžilo o putovní pohár ředitele školy tentokrát ve florbale. Organizaci měla na starost třída 9. A pod vedením Mgr. Petrencové. Celkem se zúčastnilo 7 družstev II. stupně
a odehrálo se 21 zápasů. Po usilovném boji na 3. místě skončila třída 6. A – RAKEŤÁCI, na 2. místě třída 7. B – SEAL OF JUSTICE a putovní pohár získalo družstvo 9. A – NEW KIDS ON THE BLOCK. Nejlepším hráčem byl oceněn Jakub Zapletal z třídy 6. A. Vítězům gratulujeme a všem hráčům děkujeme za férovou hru.
Zvláštní poděkování patří také Mgr. Řezníčkové, Bc. Chalupnému
a organizačnímu týmu za spolupráci při tomto turnaji.