Beseda s Městskou policií (2. A, 2.B)

V tento den navštívila Městská policie druhé třídy v rámci prvouky a dopravní výchovy. Žáci si zopakovali dodržování pravidel při cestě do školy – základní dopravní značky, semafor a jeho význam, bezpečností pravidla pro chodce a cyklisty.