Neboj se promluvit (7.A)

7.A navštívila Sdružení D. Program – kyberšikany žáky velice zaujal, jejich hodnocení bylo kladné. Líbily se jim příběhy, které mohly dotvářet dle vlastního uvážení, žáci do děje vstupovali.
Celkově můžeme hodnotit program jako zdařilý.