Smějeme se rádi (4.A)

Při návštěvě knihovny se děti od vtipu, přes básničku po krátkou prózu prosmály celou besedou.
Po jejím skončení si mohly prohlédnout knižní novinky a domluvit si jejich zapůjčení.