S Městskou policii ve třídě (I. stupeň)

Žáci si zopakovali dodržování pravidel při cestě do školy – základní dopravní značky, semafor a jeho význam, bezpečností pravidla pro chodce a cyklisty.