Dopravní hřiště (4.B)

Žáci se seznámili se základními pravidly bezpečného chování v dopravě. Zkoušeli křižovatky, dopravní značky, světelné signály a dokázali popsat, co patří do výbavy kola. V září nás čeká pokračování – teoretický a praktický test – průkaz cyklisty.