Velikonoční dílny 5.A

Žáci 5.A navštívili Vlastivědné muzeum v Olomouci, kde se seznámili s velikonočními zvyky a tradicemi našich předků. Dozvěděli se mnoho zajímavých informací a domů si odnesli vlastnoručně vyrobené velikonoční vajíčko.