Skřítek Lesík (2.C)

Žáci 2. C se před velikonočními prázdninami zúčastnili ekologicko-výtvarného programu Skřítek Lesík v DDM Jánského. Seznámili se s druhy jedlých i nejedlých hub. Vyrobili si čepici skřítka Lesíka, na kterou připevnili listy, motýly a ptáčky. Výroba klobouku děti velmi bavila.