Přírodovědná vycházka (5.tř.)

Jelikož jsme v tento den opět dorazili ve velmui malém počtu, tento den jsme se místo učení v lavicích vydali na vycházku do Nemilanského lesíka. Cestou jsme pozorovali živočichy a rostliny v okolí rybníku Hamrýz, putovali jsme mezi poli, okolo zrekonstruované nemilanské cihelny, až do nedalekého lesíka. Tam jsme si zahráli několik her a svačili jsme v trávě…
Pěší, několik kilometrů dlouhá vycházka některéděti docela zmohla.