Zeměpisná vycházka (8. A,B)

V pondělí 7.5. 2018 se žáci 8.A a 8.B zúčastnili zeměpisné vycházky na Sv. Kopeček a do Radíkova. Cestou se naučili orientovat mapu pomocí buzoly a určit pochodový úhel – azimut. Vycházka se vydařila.