Čert a Káča (2. A, B, C)

V pondělí 23. 4. navštívili žáci 2. A, B, C divadelní představení Čert a Káča v kině Metropol. Během veselé pohádky o hubaté Káče na motivy Boženy Němcové, kterou čert odnesl do pekla a pak toho litoval, si děti nejen zazpívaly, ale i zatančily. Všem se pohádka velmi líbila.

Den Země (1.A,B a 2. A,B,C)

V rámci prvouky se druhé třídy zúčastnily pořadu pořádaného DDM Olomouc na oslavu Dne Země. Z žáků se stali mravenci, kteří procházeli mraveništěm a plnili úkoly z přírody. Pořad se dětem moc líbil.

Větrná pohádka (3. A, B, C)

Potulný učitel Větrovec cestuje po světě, a kam ho vítr zavane, tam o něm vypráví – pohádku o dětech od větrného mlýna. Když ze světa zmizel vítr, vydaly se hledat krále větru, aby ho vrátil zpět. Toto veselé a zábavné představení navštívily děti ze tříd 3. A, B, C.

Větrná pohádka (3. A, B, C.)

Potulný učitel Větrovec cestuje po světě, a kam ho vítr zavane, tam o něm vypráví – pohádku o dětech od větrného mlýna. Když ze světa zmizel vítr, vydaly se hledat krále větru, aby ho vrátil zpět. Toto veselé a zábavné představení navštívily děti ze tříd 3. A, B, C.

Voda (3.A)

Děti se seznámily s koloběhem vody v přírodě, zahrály si krátké divadlo. V druhé polovině navštívily rybník, kde objevovaly živočichy a rostliny žijící v tomto prostředí. Na závěr programu rozmístily lidská obydlí podél vodního toku.

Skřítek Lesík (2.C)

Žáci 2. C se před velikonočními prázdninami zúčastnili ekologicko-výtvarného programu Skřítek Lesík v DDM Jánského. Seznámili se s druhy jedlých i nejedlých hub. Vyrobili si čepici skřítka Lesíka, na kterou připevnili listy, motýly a ptáčky. Výroba klobouku děti velmi bavila.

Velikonoční dílny 5.A

Žáci 5.A navštívili Vlastivědné muzeum v Olomouci, kde se seznámili s velikonočními zvyky a tradicemi našich předků. Dozvěděli se mnoho zajímavých informací a domů si odnesli vlastnoručně vyrobené velikonoční vajíčko.

Novinářský kalamář (házená)

iPhone Case, iPhone Charger, Wireless charger ,Cheap goods; ワイヤレス充電器 ケータイ AC充電器 シリコン ケータイ カバー iPhoneケース iPhoneシリコンケース ,mobicut wireless charger , wireless phone charger, fast wireless charger,Fast Qi Wireless Charging ,qi wireless charger,wireless phone charger,Wireless Charger Stand ,fantasy wireless charger iphone cases,iphone x cases,phone cases,iphone cover,best iphone cases,case iphone,phone cases for...

Noc s Andersenem (1.třídy)

Také tento rok se děti naší školy účastnily již tradiční akce Noc s Andersenem. Motem letošního roku bylo Povídání o pejskovi a kočičce. Pohádky, hry, divadelní představení a čtení doprovázely naše děti celým večerem. Zdravice od dánského velvyslance v ČR ukončila další vydařený ročník. Společně strávená noc s knížkami a...

Divadelní představení (1.A,B)

Děti 1.tříd navštívily divadelní představení Krysáci a ztracený Ludvík. Hubert, Hodan, dva krysáci, Eda, laboratorní potkan z Prahy a Ludvíček, sádrový trpaslík. Tak to je nerozlučná parta, která zažívá na malém smetišti poblíž Vizovic jedno dobrodružství za druhým. Zrovna teď je čeká jedno opravdu veliké. Totiž, Ludvík se ztratil! Začíná...