Kontakt

Název
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace

Adresa: Nedvědova 17, 779 00 Olomouc
IČO / DIČ: 61989851 / CZ61989851
Datová schránka: msimf38
REDIZO: 600 140 253
IZO ZŠ: 102 340 004
Bankovní účet: 1805641379 / 0800

Vedení školy
Ředitel školy Mgr. Pavel Pala 585 431 498
Zástupce ředitele pro 1. stupeň Mgr. Miroslav Dvořák
Zástupce ředitele pro 2. stupeň Mgr. Gerd Dimmroth
Zástupkyně ředitele pro MŠ Irena Zemanová

E-mail školy skola@zsnedvedova.cz

Výchovná poradkyně
Mgr. Šárka Peřinová 721 048 798
Konzultační hodiny Středa 13.30 – 14.00
E-mail sarka.perinova@zsnedvedova.cz

Metodik prevence
Mgr. Lenka Waclawiková
Konzultační hodiny Pondělí 14.15 – 15.00
E-mail lenka.waclawikova@zsnedvedova.cz

Školní psycholožky
Mgr. Lenka Minářová
lenka.minarova@zsnedvedova.cz
Mgr. Pavlína Fremlová
pavlina.fremlova@zsnedvedova.cz

Speciální pedagog
Mgr. Dita Finková, Ph.D.
dita.finkova@zsnedvedova.cz

Školní jídelna
Vedoucí Michaela Dohnalová 585 431 892
vedouci.jidelny@zsnedvedova.cz

Účetní Renáta Vojáčková 585 431 892
jidelna@zsnedvedova.cz

Školní družina
Vedoucí Iva Čepová 585 431 606

Třídní učitelé
1.A Mgr. Jana Sedláčková
1.B Mgr. Barbora Vamberská
2.A Mgr. Dagmar Kováčová
2.B Mgr. Jana Mašová
2.C Mgr. Pavlína Svobodová
3.A Mgr. Jitka Zdařilová
3.B Mgr. Miroslava Hradilová
3.C Mgr. Bohumila Kuzníková
4.A Mgr. Bronislava Vrbová
4.B Mgr. Iva Munclingerová
4.C Mgr. Anna Opluštilová
5.A Mgr. Táňa Kaštilová
5.B Mgr. Veronika Ingrová

6.A Mgr. Romana Řezníčková
6.B Mgr. Petra Hedrichová
7.A Mgr. Lenka Waclawiková
7.B Mgr. Lenka Dimmrothová
8.A Mgr. Františka Dvořáková
8.B Mgr. Irena Pelíšková
9.A Mgr. Marcela Petrencová

Netřídní učitelé
Mgr. Marie Kuchynková
Mgr. Simona Stejskalová
Mgr. Michaela Hlaváčová
Mgr. Kateřina Mašľárová
Bc.    Matěj Chalupný

E-mail učitelů: jmeno.prijmeni@zsnedvedova.cz.