Rozmístění učeben

Třída: Dveře:
Umístění: Tř. učitelka:
1.A C – 2 Družina – 1. patro Vamberská B.
1.B B – 19 1. stupeň – 1. patro Sedláčková J.
2.A B – 6 1. stupeň – přízemí Kováčová D.
2.B B – 7 1. stupeň – přízemí Mašová J.
2.C B – 25 1. stupeň – 1. patro Svobodová P.
3.A C – 3 Družina – 1. patro Zdařilová J.
3.B B – 18 1. stupeň – 1. patro Hradilová M.
3.C B – 17 1. stupeň – 1. patro Kuzníková B.
4.A C – 9 Družina – 1. patro Vrbová B.
4.B B – 21 1. stupeň – 1. patro Munclingerová I.
4.C B – 24 1. stupeň – přízemí Opluštilová A.
5.A B – 26 1. stupeň – 1. patro Kaštilová T.
5.B B – 8 1. stupeň – přízemí Ingrová V.
6.A / Př A – 2 2. stupeň – přízemí Řezníčková R.
6.B A – 7 2. stupeň – 1. patro Hedrichová P.
7.A A – 24 2. stupeň – 2. patro Waclawiková L.
7.B A – 6 2. stupeň – 1. patro Dimmrothová L.
8.A A – 25 2. stupeň – 2. patro Dvořáková F.
8.B A – 8 2. stupeň – 1. patro Pelíšková I.
9.A A – 23 2. stupeň – 2. patro Petrencová M.
VPC A – 47 2. stupeň – přízemí xxxxxxxxxxxxxx
ŽP A – 5 2. stupeň – 1. patro xxxxxxxxxxxxxx
Cj A – 9 2. stupeň – 1. patro xxxxxxxxxxxxxx
Cj A – 10 2. stupeň – 1. patro xxxxxxxxxxxxxx
F / Ch A – 12 2. stupeň – 1. patro xxxxxxxxxxxxxx
D / Z A – 22 2. stupeň – 2. patro xxxxxxxxxxxxxx
Kuchyň A – 26 2. stupeň – 2. patro xxxxxxxxxxxxxx
Vv A – 29 2. stupeň – 2. patro xxxxxxxxxxxxxx