Školní rok 2017/2018


Organizace vyučování

Pondělí Úterý – Pátek
1. vyučovací hodina  8.00 – 8.45  8.00 – 8.45
2. vyučovací hodina  8.55 – 9.40  8.55 – 9.40
3. vyučovací hodina 10.15 – 11.00 10.00 – 10.45
4. vyučovací hodina 11.10 – 11.55 10.55 – 11.40
5. vyučovací hodina 12.05 – 12.50 11.50 – 12.35
6. vyučovací hodina 13.00 – 13.45 12.45 – 13.30
7. vyučovací hodina  xxxxx 13.35 – 14.20
8. vyučovací hodina  xxxxx 14.25 – 15.10
9. vyučovací hodina  xxxxx 15.20 – 16.05

 

 

Organizace školního roku 2017/2018

Zahájení šk. roku pondělí 4. září 2017
Podzimní prázdniny čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017
Vánoční prázdniny sobota 23. prosince 2017 – úterý 2. ledna 2018
Ukončení I. pololetí středa 31. ledna 2018
Pololetní prázdniny pátek 2. února 2018
Jarní prázdniny pondělí 5. března – neděle 11. března 2018
Velikonoční prázdniny čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018
Ukončení II. pololetí pátek 29. června 2018
Letní prázdniny sobota 30. června – neděle 2. září 2018

Třídní schůzky

1. čtvrtletí pondělí 30. října 2017
2. čtvrtletí pondělí 8. ledna 2018
3. čtvrtletí pondělí 9. dubna 2018
4. čtvrtletí pondělí 4. června 2018

 

V 1. a 3. čtvrtletí se třídní schůzky konají v čase:
1. stupeň 16.30 hodin
2. stupeň 17.00 hodin.

 

Ve 2. a 4. čtvrtletí jsou třídní schůzky konzultační v čase
od 16.00 do 18.00 hodin.