Žákovský parlament

Žákovský parlament (dále jen ŽP) je voleným orgánem žáků. Volba dvou zástupců třídy do ŽP probíhá na začátku školního roku. Své zástupce si vybírají žáci 5. – 9. tříd. Zástupci třídy jsou voleni na dva školní roky. ŽP vede koordinátor . Zasedání  probíhá každé úterý od 14 hodin v klubovně ŽP. Zástupce třídy přichází na zasedání s podněty třídy, kterou zastupuje a informuje během třídnických hodin spolužáky o projednávaných problémech a akcích.

Zástupci mohou po dohodě přijít s podněty za vedením školy. Z jednání je pořizován zápis, který je vystaven na dohodnutém místě.

Mezi hlavní náplň práce školního parlamentu patří:

 • organizování akcí pro ostatní žáky
 • řešení problémů ve škole a zlepšování klimatu i prostředí školy
 • svou činnost prezentuje ve školním rozhlase, THC(třídnických hodinách) a na nástěnkách …Náš parlament pracuje již pátým rokem a za tuto dobu proběhlo spoustu vydařených akcí, které se v průběhu let opakují. Zapojujeme se i do charitativních akcí – každoročně pomáháme FN Olomouc a v roce 2015-2016 jsme se poprvé zúčastnili akce „Sněhuláci pro Afriku“.

Vaše dotazy zasílejte na e-mailovou adresu: parlament@zsnedvedova.cz

52728589052228cbca400800

Školní rok 2017-2018

Seznam zástupců ŽP, rok 2017 – 2018

 • Ondřej Obrtlík- 9.A
 • Jakub Raisinger – 9.A
 • Rostislav Černý – 9.A
 • Eva Wichová – 9.A
 • Magdaléna Zavadilová – 8.B
 • Kristýna Manová – 8.B
 • Gabriela Sekaninová – 8.A
 • Marie Štýbnarová – 8.A
 • Zuzana Pochová – 8.A
 • Aneta Fantulová – 7.B
 • Ondřej Matějíček – 7.A
 • Elena Zámečníková – 7.A
 • Rostislav Hruška – 7.A
 • Veronika Šperlíková – 6.B
 • Veronika Halová – 6.B
 • Věroslav Pravda – 6.A
 • Kristýna Dědíková – 6.A
 • Tereza Hejtmanová – 5.B
 • Vojtěch Kryštof – 5.B
 • Lea Nepšinská – 5.A
 • Anna Benešová – 5.A
 • Veronika Benešová – 5.A

Společné akce ŽP

Zápis z přespání členů ŽP ve škole

Přespání s konalo v noci mezi dny 20.4. a 21.4. Začátek byl v 17:00, po příchodu jsme se pustili do generální zkoušky MKV. Zkouška byla velmi vyčerpávající, jelikož trvala déle, než jsme si mysleli. Když skončila, byli jsme všichni ospalí. I přes vyčerpání jsme si ale zahráli půlnoční schovávanou v prostorách školy. Potom jsme si dopřáli spánku. Ráno už nás čekal jen úklid, rozloučení a v 8 hodin jsme odešli.

 

Zápisy ze zasedání

Zde se budou nacházet zápisy ze zasedání, které vždy po měsíci obmněním. Můžete si přečíst, co se v ŽP událo nebo co se připravuje.

 

1.5. – zasedání zrušeno z důvodu státního svátku

8.5. – zasedání zrušeno z důvodu státního svátku

15.5. – zasedání zrušeno – parlamentní sraz v Šumperku

 

Zápis ze zasedání k termínu 22.5.

Dnes jsme zhodnotili akce, které proběhly za poslední 3 týdny, kdy se zasedání nekonala.

Také máme v plánu dotazník, který je naplánován na začátek příštího školního roku a na příštím zasedání si odpovíme na 2 otázky, které jsou důležité pro celé fungování parlamentu.

Tyto otázky jsou: „Co pro vás znamená demokracie a svoboda?“ a „Co byste v naší zemi zlepšili?“

 

Zápis ze zasedání k termínu 29.5.

Na dnešním zasedání jsme řešili témata důležitá pro nás jako ŽP. Prvním z nich byl projekt pořádaný Senátem ČR o nápadech a prezentaci parlamentů z ČR. Další bylo každoroční řešení a diskuze voleb nových parlamenťáků z řad žáku 4.tříd + z ostatních tříd podle počtu členů z dané třídy. Odhlasovali jsme v tajném hlasování změnu stylu voleb. Tudíž parlamenťáci mohou pokračovat jako členové ŽP bez podmínky být znovuzvolen každé 2 roky. Následně jsme řešili propagaci ŽP na naší škole formou nástěnky, zajistit aby byla aktuální a viditelná.

 

Zápis ze zasedání k termínu 5.6.

Dnešní zasedání je poslední zasedání v tomto školním roce. Jen lehce jsme probrali plány na příští rok, zhodnotili jsme rok letošní a symbolicky jej ukončili.

A jelikož na této škole končíme, chtěli bychom se s vámi rozloučit, a mrzí nás, že již nebudeme moct se starat o naše webové stránky.

 

Vytvořili členové žákovského parlamentu Jakub Raisinger a Ondřej Obrtlík