Žákovský parlament

Žákovský parlament (dále jen ŽP) je voleným orgánem žáků. Volba dvou zástupců třídy do ŽP probíhá na začátku školního roku. Své zástupce si vybírají žáci 5. – 9. tříd. Zástupci třídy jsou voleni na dva školní roky. ŽP vede koordinátor . Zasedání  probíhá každé úterý od 14 hodin v klubovně ŽP. Zástupce třídy přichází na zasedání s podněty třídy, kterou zastupuje a informuje během třídnických hodin spolužáky o projednávaných problémech a akcích.

Zástupci mohou po dohodě přijít s podněty za vedením školy. Z jednání je pořizován zápis, který je vystaven na dohodnutém místě.

Mezi hlavní náplň práce školního parlamentu patří:

 • organizování akcí pro ostatní žáky
 • řešení problémů ve škole a zlepšování klimatu i prostředí školy
 • svou činnost prezentuje ve školním rozhlase, THC(třídnických hodinách) a na nástěnkách …Náš parlament pracuje již pátým rokem a za tuto dobu proběhlo spoustu vydařených akcí, které se v průběhu let opakují. Zapojujeme se i do charitativních akcí – každoročně pomáháme FN Olomouc a v roce 2015-2016 jsme se poprvé zúčastnili akce „Sněhuláci pro Afriku“.

Vaše dotazy zasílejte na e-mailovou adresu: parlament@zsnedvedova.cz

52728589052228cbca400800

Školní rok 2017-2018

Seznam zástupců ŽP, rok 2017 – 2018

 • Ondřej Obrtlík- 9.A
 • Jakub Raisinger – 9.A
 • Rostislav Černý – 9.A
 • Eva Wichová – 9.A
 • Magdaléna Zavadilová – 8.B
 • Kristýna Manová – 8.B
 • Gabriela Sekaninová – 8.A
 • Marie Štýbnarová – 8.A
 • Zuzana Pochová – 8.A
 • Aneta Fantulová – 7.B
 • Ondřej Matějíček – 7.A
 • Elena Zámečníková – 7.A
 • Rostislav Hruška – 7.A
 • Veronika Šperlíková – 6.B
 • Věroslav Pravda – 6.A
 • Kristýna Dědíková – 6.A
 • Tereza Hejtmanová – 5.B
 • Karolína Švédová – 5.B
 • Vojtěch Kryštof – 5.B
 • Lea Nepšinská – 5.A
 • Anna Benešová – 5.A
 • Veronika Benešová – 5.A

Společné akce ŽP

Halloween k termínu 3.11.

V tento den proběhla první letošní akce ŽP, a to Halloween pro 1. až 5. třídy.

Členové ŽP si pro žáky v tělocvičně připravily různé aktivity, které měly děti něco naučit, trochu je postrašit a také protáhnout od sezení v lavicích.

Mezi aktivity patřily např. Kouzelný kotlík (hrnec se želatinou, do které měly děti sáhnout), Průlez pavučinou nebo otázky s písmenky týkající se Halloweenu.

Děti i členové ŽP si den náramně užili a také si určitě něco odnesli.

 

Zápisy ze zasedání

Zde se budou nacházet zápisy ze zasedání, které vždy po měsíci obmněním. Můžete si přečíst, co se v ŽP událo nebo co se připravuje.

 

Zápis ze zasedání k termínu 20.3.

Náplní dnešního zasedání bylo dokončení plakátů MKV, které budou rozmístěny po škole a plánování menší akce Den otevřených dveří, na které budeme prezentovat fungování ŽP na naší škole. Konzultovala se forma naší prezentace, její obsah a také vedlejší doprovodné aktivity.  Ke konci zasedání se ještě probíraly nápady ze tříd, jak zlepšit čas strávený ve škole.

 

Zápis ze zasedání k termínu 3.4.

Na dnešním zasedání jsme připravovali a následně zrealizovali stanoviště ŽP pro celoškolní Den otevřených dveří.

Zápis ze zasedání k termínu 17.4.

Dnes jsme probírali finální přípravy na MKV, tiskli a upravovali jsme poslední potřebné pomůcky. Dále jsme se zaobírali přespáním ŽP, kde proběhne generální zkouška MKV, a ještě nadcházejícím výletem do Šumperka.

Vytvořil člen žákovského parlamentu Jakub Raisinger