Než užiješ alkohol, užij mozek (7. A)

Žáci 7. A se zúčastnili preventivní hodiny zaměřené na prevenci rizik spojených s užíváním alkoholu.

Lektorka Zuzana Zimová z o. s. Sananim žáky seznámila s tím, co je to alkohol, jak se vyrábí, jaký může lidem přinášet užitek, nejvíce se však zaměřila na negativní dopady pravidelného pití alkoholu. Beseda byla zajímavá a žáci se aktivně zapojovali do jejího průběhu.