Muzeum J.Á.Komenského (6. A)

V pátek 6. 5. 2016 žáci 6. A třídy s třídní učitelkou Mgr. Františkou Dvořákovou a paní učitelkou Mgr. Marií Kuchynkovou navštívili přerovské muzeum J. Á. Komenského, kde zhlédli pořad Škola v minulosti. Prohlédli si pomůcky a vybavení tříd od 17. století do 50. let 20. století. Dětem se pořad velmi líbil, byl nejen poučný, ale i zábavný.