Okresní kolo ve vybíjené

V pátek 6. 5. 2016 se naši žáci a žákyně zúčastnili okres. kola ve vybíjené na ZŠ Holečkova.

V systému hry každý s každým ve třech skupinách jsme se po jediné prohře s žáky z pořádající školy, kteří nakonec okres. kolo i vyhráli, umístili na krásném 2.místě.

Všichni žáci si zaslouží pochvalu za vzornou reprezentaci školy.