Den Země – naučná stezka na Svatém Kopečku

V pátek 13. 5. 2016 se žáci z II. stupně v doprovodu svých vyučujících vydali po naučné stezce na Svatém Kopečku. Počasí nám navzdory všem předpovědím vyšlo, tak stačilo jen včas dojít na hl. nádraží, vyjet autobusem č. 11 v daném časovém rozpětí na Sv. Kopeček, určit si spolupracující dvojici a vydat se po značkách na stezku. Cestou děti vypracovávaly pracovní listy, k jejichž správnému řešení jim napomáhaly naučné tabule.

Naučnou stezku zvládli všichni bez větších problémů a dle zpětných reakcí dětí se jim procházka přírodou velmi líbila. Děkuji všem vyučujícím za spolupráci a doufám, že se zase brzy do přírody nejen v rámci výuky vrátíme ng=CS style=’tab-interval:35.4pt‘>

Dne 12. 5. připravili žáci z kroužku „Pohádková muzika“ vystoupení pro své spolužáky z prvního stupně, které se konalo na budově družiny.  Představení proběhlo v průběhu čtvrté a páté vyučovací hodiny.  Divákům se představení  velmi  líbilo a zúčastnění žáci byli se svým provedením spokojeni.