Vlastivědné muzeum v Olomouci

V pátek 27. 5. 2016 navštívili žáci 6. A třídy Vlastivědné muzeum v Olomouci, kde zhlédli pořad Všechny podoby knihy. Seznámili se vznikem a vývojem knih i písma, mohli si prohlédnout i staré knihy, dozvěděli se plno zajímavostí o výrobě papíru, pergamenu, o výrobě knižních vazeb. Pořad se dětem velmi líbil.