Vyhodnocení soutěže MALOVÁNÍ 2016

Na jaře proběhla v pátých a šestých třídách soutěž v malování na počítači ve všem dostupném programu MALOVÁNÍ. Děti malovaly krásné obrázky různými technikami nebo zvolily malování podle předlohy. Porota vyhodnotila jako nejlepší obrázky žáků:
5. A – David Nepšinský, Tomáš Pospíšil
6. A – Jan Špaček, Petr Bundil
6. B – Petr Pergner, Dominik Hynek, Michaela Kráčmarová
Děkujeme všem za účast a těšíme se na vaše další nápady.