Vystoupení v Domově seniorů Pohoda

Naše děti z prvních tříd z kroužku Pohádková muzika potěšily svým vystoupením babičky a dědečky v Domově seniorů Pohoda ve Chválkovicích. Zahrály a zazpívaly jim operku Budulínek autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.
Také si společně se všemi diváky zazpívaly známé lidové písně za doprovodu kytary. Celé představení se moc líbilo.