Dopravní hřiště Semafor (4. A, 4. B)

Ve dnech 19. a 20. 10. se naše třída vypravila na dopravní hřiště Semafor v rámci dopravní výchovy. I když nám počasí nepřálo, učili jsme se poznávat dopravní značky, vysvětlili jsme si základní pravidla silničního provozu a také si je ověřili při praktické jízdě. Většině z nás se druhý den podařilo získat i průkaz mladého cyklisty.