Třídní schůzky – I. čtvrtletí

V pondělí 31. 10. se konají třídní schůzky s informacemi k I. čtvrtletí:

1. stupeň 16.30 hodin
2. stupeň 17.00 hodin