„Nedvědka má talent“

Dne 15. 11. 2016 proběhla celoškolní soutěž „Nedvědka má talent“, které se zúčastnilo celkem 43 žáků z 1. i 2. st. Žáci předvedli své výkony jak v hudební, pěvecké, taneční, ale i sportovní disciplíně.
Odborná porota vybrala a do finálového kola postupují tito žáci: Daniela Šarmanová z 1.B, David Vyroubal ze 2.A, Mahulena Tománková ze 2.C, Karolina Lima ze 3.B, Jan Kočař a Barbora Kubová ze 3.B, Lucie Kudrnová ze 4.A, Tereza Lepařová a Tereza Hubáčková ze 4.B, Veronika Šperlíková z 5.B, Gabriela Mojová ze 6.A, Eliška Čečatková a Eliška Kryštovská ze 6.A, Martin Vychodil ze 6.B, Václav Jedzok ze 6.B a Jan Malík z 9.A.
Děkujeme všem zúčastněným a finalistům přejeme hodně štěstí.