Ježek Bodlinka DDM (1. A, 1. B)

Žáci obou tříd navštívili DDM Jánského, kde strávili příjemnou hodinku s ježkem Bodlinkou. Učili ježka rozpoznávat listy, stromy, plody stromů, děti vysvětlily ježkovi, proč opadávají listy na podzim. Až byl ježeček unavený, najedený na zimu, usnul a děti ho přikryly listovou peřinou.