Druhé třídy v kostele sv. Mořice

Ve třetím adventním týdnu navštívily děti z druhých tříd kostel a farnost sv. Mořice.
Na faře bylo pro druháky připraveno divadelní představení a vypravování o vánočních tradicích a zvycích.
Po té se všichni přesunuli do kostela sv. Mořice. Tam se nejen dozvěděli spoustu zajímavých věcí o varhanách, ale zazpívali si společně s panem varhaníkem nejznámější koledy.