6. 2. mimořádná schůzka k přijímacímu řízení

Dne 6. 2. 2017 se koná v 16.30 mimořádná schůzka rodičů s výchovnou poradkyní k přijímacímu řízení pro rok 2017.