Moderní technologie

Naše škola se již přes 10 let zaměřuje na výuku informačních a komunikačních technologií. Tato činnost je spojena s neustálým hledáním novinek a vzděláváním učitelů v rychle se rozvíjející oblasti moderních technologií, ale i moderních pedagogických postupů.

V současné době připravujeme bližší spolupráci s firmou Microsoft. Vedoucím učitelského týmu je Mgr. Miroslav Dvořák, který připravuje několik školních projektů z oblasti moderních technologií a podílí se na zavádění moderních pedagogických postupů do výuky. Náměty na práci s novými technologiemi čerpá také v zahraničí -> „Čeští učitelé to s technologiemi umějí. Ukázali to i v Singapuru“ (Mgr. Miroslav Dvořák je na fotogafii třetí zprava).