1. setkání KRPŠ v novém školním roce

První setkání KRPŠ v novém školním roce se uskuteční dne 25. září 2018. Bližší informace o KRPŠ naleznete na stránce KRPŠ.