Dopravní hřiště (5.A,C)

Výuka dopravní výchovy nás tentokrát čekala na dopravním hřišti Semafor. Žáci si během dvou dnů osvojovali znalost dopravních značek, řešení křižovatek a dalších pravidel silničního provozu. Výuka probíhala nejen teoreticky, ale hlavně prakticky. V závěru následoval test a praktická zkouška.