Hoši od Zborova (9. B)

Dnes jsme se vydali na edukativní program do Vlastivědného muzea s názvem Hoši od Zborova. V první části programu jsme ve skupinkách zpracovávali příběh vojína, který bojoval v našich legiích a podle útržků z deníku jsme kompletovali jeho životní osudy, pracovali jsme s mapou a informacemi z různých historických zdrojů. Mohli jsme si prohlédnout různé zbraně a dobové předměty, které dnes známe již jen z dokumentů.

V další části jsme pomocí výstavy vyplňovali pracovní listy, k jejichž zkompletování nám opět pomohl materiál v další části výstavy, dobové dokumenty a ukázky.

Bylo tam hodně nového a hlavně zajímavého, a tak jsou nám osudy legií teď již bližší.