Komenského muzeum (9.A)

Ve čtvrtek 21. 2. 2019 žáci 9. A navštívili v Přerově Komenského muzeum, Kde byl pro ně připraven pořad Pravěk – mýty a skutečnost, propojení s literaturou s touto tématikou. Pořad se žákům velmi líbil i proto, že sami pracovali na úkolech, které jim byly zadány,  pak je s pomocí lektorky vyhodnocovali