Pangea – školní kolo matematické soutěže (II. stupeň)

Mezinárodní soutěž Pangea je unikátní v nabídce matematických úloh, které čerpají témata z běžného života. Pro každý rok jsou jiná, proto se může každý žák účastnit opakovaně. Např. v posledních letech architektura, medicína, sport, doprava, stravování.

Zcela poprvé si žáci mohli s Pangeou zasoutěžit v roce 2013, kdy proběhl první ročník soutěže. Od té doby se každoročně soutěže účastní základní školy a víceletá gymnázia po celé České republice, v loňském roce soutěžilo téměř 56 000 dětí z 518 škol. Od roku 2016 se zapojuje také česká třída v evropské škole v Bruselu a žáci z dětských oddělení vybraných nemocnic. (https://www.pangeasoutez.cz/o-soutezi)

Naši žáci mají možnost si vyzkoušet nové pojetí a řešit různá zadání již pátým rokem. Letos poprvé jsme zvolili ekologickou variantu online tak uvidíme, jak se nám to podaří.