Exkurze 8. B na pracoviště CVT UP

Úžasné 🙂 Dnes jsme měli možnost nahlédnout „pod pokličku“ CVT UP. Copak, nevíte, co to je? My už dnes ano:

Centrum výpočetní techniky (CVT) Univerzity Palackého zajišťuje koncepci, rozvoj a provoz univerzitního počítačového systému UP ve sféře informačních a komunikačních technologií na podporu výzkumu, vzdělání a správy univerzity.

Podrobnosti najdeme na:        https://cvt.upol.cz/

S fungováním centra nás seznámil pan ředitel RNDr. David Skoupil. Připravil si pro nás prezentaci, díky které jsme se prošli historií i současností fakulty a dostali jsme se až k příčině vzniku centra.

Nakoukli jsme do tajů serverů, dověděli jsme se, co to je hypervizor, prozkoumali jsme součástky rozložených počítačů různých druhů. Také o využití optických kabelů k propojení všech 70 budov univerzity zazněly zajímavé informace od několika odborníků centra.

Další částí prohlídky Tereziánské pevnosti byla studentská knihovna. To je kouzelné místo. Plno světla, knih, ticha a krásný prostor. Zaujala nás část studovny, vybavená mobilními boxy k zachování soukromí či polštářky a pódia ke zvýšení pohodlí při studiu. Mohli jsme si zasoutěžit, viděli jsme nejtěžší i nejmenší knihu. Slečna knihovnice byla velmi ochotná a vše nám objasnila.

Exkurze byla zaměřena na poznávání možností dalšího uplatnění žáků a na motivaci k dalšímu studiu. Děkujeme všem, kteří se nám věnovali

Za tuto jedinečnou příležitost děkujeme paní asistentce ředitele CVT, paní bakalářce Michaele Sehrigové.