Soutěž Battlefield

Šesti členné družstvo žáků 8. a 9. tříd se účastnilo soutěže Battlefield, která se konala na Lanovém centru Olomouc. Úkolem žáků bylo vypracovat projekt na téma Tomáš – legionář druhé světové války. Tento projekt byl následně prezentován a ohodnocen členy České obce legionářské. Dále žáci bojovali na lanovém centru v různých disciplínách, ať se jednalo o otázky týkající se 2. světové války, nebo prověřování jejich schopnosti spolupracovat při plnění fyzicky náročných úkolů. Žáci si vedli velmi dobře, obsadili 5. místo a sami hodnotili soutěž jako velice motivující.