Komenského muzeu v Přerově (devátý ročník)

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 žáci 9. A a 9. B třídy navštívili vzdělávací pořad o historii jídla a o správné životosprávě v Komenského muzeu v Přerově. Dozvěděli se spoustu zajímavostí nejen o správném stravování, ale i o různých zlozvycích a špatných návycích ve stravování. Všem se pořad velmi líbil.