Dramacentrum (6. A)

Žáci třídy 6. A absolvovali první preventivní setkání v Dramacentru v Olomouci s názvem Interaktivní cvičení. Zahráli si tam zajímavé hry na zlepšení vztahů ve třídě, upevnění skupinové spolupráce a komunikace, dozvěděli se o sobě navzájem informace, které doposud nevěděli a posílili vztahy ve třídě a vzájemnou toleranci.