Scholaris 2019 (9. B,A)

Přemýšlíme, který obor studovat a jakou střední školu zvolit….

Pomoci nám může při rozhodování i návštěva Přehlídky středních škol Scholaris 2019, kterou jsme s žáky devátých tříd navštívili v rámci výuky Světa práce.

Cílem přehlídky středních škol je poskytnout žákům základních škol a jejich rodičům informace o středních školách, učilištích a o situaci na trhu práce v Olomouckém kraji.

 

Co Scholaris přináší?

  • informace o studiu na středních školách pro školní rok 2019/2020
  • přehled o studijních a učebních oborech
  • informace o přijímacím řízení
  • výhled uplatnění zvolených profesí v praxi

 

PZN. Tyto informace najdete např. na http://icmprostejov.cz/content/scholaris