Dramacentrum – 3. lekce (6.A)

Dnes 16. 12. 2019 proběhla již třetí část preventivního programu neziskové organizace Sdružení D v Olomouci. Program je připravený formou divadla fórum, kdy děti nejprve sledovali příběh Jirky, obyčejného kluka, u kterého se  objevovaly problémy ve škole, doma s rodiči i s kamarády. Žáci sami mohli svými návrhy a osobními vstupy ovlivnit další směřování příběhu. Děti ve druhé části programu převzaly role jednotlivých postav a jednaly podle vlastního uvážení – příběh se pak hrál znovu, ale s novým koncem. Cílem programu bylo posílit u žáků jejich schopnosti řešit krizové situace, nebát se vyjádřit svůj názor, konfrontovat ho s ostatními, hledat řešení, zkusit si ho v modelových situacích nanečisto a mít tak možnost zvážit vše do důsledků.