Informační schůzka

V pondělí proběhla informační schůzka pro rodiče i žáky devátého ročníku. Tématem byly přihlášky na SŠ a přijímací řízení.

Rodiče byli seznámeni s konkrétními daty a možnostmi. Zodpověděli jsme dotazy jak pro deváté, tak i pro sedmé třídy.

Přejeme našim žákům úspěšné vykonání přijímacích zkoušek.