Informace k docházce do školy od 25. května 2020

První informace k docházce do školy od 25. května 2020 najdete v zde. Podmínkou docházky je vyplnění dotazníku na adrese: https://bit.ly/2W9u9Bt.