Adapťáček pro šesté třídy

Bylo – nebylo, vše se změnilo aaaaaa přesto se nám to líbilo 😊

Místo v páté jeli jsme v šesté, místo na jaře jeli jsme v létě, místo na valašsko jeli jsme „za město“ místo do klasického hotelu jeli jsme do luxushotelu, místo na pět dnů jeli jsme na čtyři dny a …… no a tak to prostě je 😊

A co bylo príma?

  • Nádherné letní počasí
  • Úžasné ubytování jen po dvou či třech se sprchou
  • Hotel jen pro nás
  • Dopolední program s třídní učitelkou zaměřený na stmelení třídy
  • Odpolední aktivity s lektory směřoval k propojení tříd a skupin
  • Večerní aktivity téměř adrenalinové

Atmosféra byla úžasná a pohodový start do nového školního roku se nám líbil. Těšíme se na další společné akce.