Soutěž v předčítání v německém jazyce

V letošním roce se dvě žákyně z 9. ročníku  Tereza Kejklíčková a Natálie Roskolová  zúčatnily soutěže „Bücherwurm“, což je předčítání úryvku v německém jazyce.

Letos poprvé byla  soutěž přeložena z důvodu covidové  pandemie  z jarního termínu na podzimní a ze stejného důvodu musela  probíhat pouze v online režimu, kdy účastníci nahráli svůj originální přednes a poslali nahrávku k posouzení porotě, která byla složena z českých i německých lektorů.

Porota posuzovala nejen správnou výslovnost a plynulost čtení, ale i intonaci  a originalitu celého výstupu. Soutěže se zúčastnilo celkem 12 základních i středních škol  nejen z Olomouce a soutěžilo se  celkem v pěti kategoriích.

Tereza Kejklíčková se v kategorii „základní školy“  umístila na neuvěřitelném  1. místě a Natálie Roskolová zaujala v kategorii „dvojjazyčných rodin“ úžasné 2. místo. Za skvělé výsledky žákyně obdržely diplomy a věcné ceny.

Mgr. Simona Stejskalová