Fond pomoci olomouckým dětem

Statutární město Olomouc vyhlašuje 1. výzvu roku 2021 pro podání žádostí o podporu z Fondu pomoci olomouckým dětem. Peníze slouží jako příspěvek na mimoškolní aktivity žáků. Podstatou fondu je přímá podpora žáků z nízkopříjmových rodin. Žádosti se podávají v termínu od 17. května do 10. června 2021 (včetně).

Podrobnosti k podpoře jsou zveřejněny na webových stránkách Statutárního města Olomouc.